Skocz do zawartości
KrainaMc.pl

World of Technology

 • wpisów
  37
 • komentarzy
  269
 • wyświetleń
  2083

Wyjaśnienie pluginów \ Plugin: ProtectionStones


xKao_

1667 wyświetleń

Witajcie!

Wczoraj zrobiłem ankietę dotyczącą wyboru pluginów do wyjaśnienia.

Wygrał plugin na cuboid.

Następnym plugin jaki wyjaśnię jest plugin na aukcje.

Dziś omówimy sobie plugin na cuboid - ProtectionStones

636163554649486861.png.f1daf669f85ceec9bd13650d7dc63973.png

Co to za plugin i jak działa?

,,ProtectionStones" jest to jeden ze znanych pluginów na cuboidy.

Na stronie spigotmc.org znaleść możemy dwie części plugina.

Jeden jest na starsze wersję: 1.7 - 1.10.

Natomiast drugi jest na nowsze: 1.13 - 1.15.2 (Stale aktualizowany).

Jeśli chodzi o jego działanie. Działa on w ten sposób, że

musimy postawić blok (cuboid) na ziemi by teren był zajęty. Niestety trzeba

go wziąć za pomocą komendy.

Ale w konfiguracji tego pluginu jednak możemy włączyć opcję stworzenia

go za pomocą bloków, takie jakie chcemy.

Podstawowe wymiary jednego cuboida wynoszą 30 x 30, ale

to też można zmienić.

Ważne!

Pamiętaj, że do tego pluginu wymagany jest WorldGuard oraz WorldEdit

bo inaczej nie za działa!

Konfiguracja i spolszczenie pluginu

Dobrze teraz niżej dam cały plik konfiguracyjny.

(Uwaga: Poniższy plik konfiguracyjny jest na nowszą wersję pluginu)

Podstawowa konfiguracja config.toml

Spoiler

# Please do not change the config version unless you know what you are doing!
config_version = 12
uuidupdated = true

# ---------------------------------------------------------------------------------------
# Protection Stones Config
# Block configs have been moved to the blocks folder.
# To make new blocks, copy the default "block1.toml" and make another file (ex. "block2.toml")
# Does your config look messy? It's probably because of gradual config updates. Consider using the default configs.
# If you need the default configs again, you can get it from here: https://github.com/espidev/ProtectionStones/tree/master/src/main/resources
# ---------------------------------------------------------------------------------------

# Cooldown between placing protection blocks (in seconds). -1 to disable.
placing_cooldown = -1

# Set to true to not block server startup for loading the UUID cache.
# /ps add and /ps remove will not work for offline players until the cache is finished loading.
async_load_uuid_cache = false

# Whether or not to allow regions to have identical names (from /ps name).
# If this is set to true, players will have to use numbers after the name if they encounter duplicates.
allow_duplicate_region_names = false

# Time in seconds between /ps view attempts.
# Can prevent lag from spamming the command.
ps_view_cooldown = 3

# Base command for protection stones (change if conflicting with other commands)
base_command = "ps"

# Aliases for the command
aliases = [
    "pstone",
    "protectionstone",
    "protectionstones"
]

# Whether or not to drop items on the ground if the inventory is full (ex. during /ps unclaim)
# If set to false, the event will be prevented from happening, and say that inventory is full
drop_item_when_inventory_full = true

# Whether or not regions placed have to be either next to or overlapping existing regions the player already owns.
# This can make the world cleaner and have less scattered regions.
# Set the number of regions of non-adjacent regions with the permission protectionstones.region.adjacent.x (default is 1, -1 to bypass)
# Also can bypass with protectionstones.admin
regions_must_be_adjacent = false

# Whether or not to give players the option to merge new regions with ones they already own (overlapping)
# to create a new large region. Can merge any regions with protectionstones.admin
# Requires the permission protectionstones.merge to use (with /ps merge)
# NOTE: Due to the limitations of WorldGuard, merged regions will ignore y_radius and go from bedrock to sky
# since polygon regions can only be 2D, not 3D
allow_merging_regions = true

# Whether or not to allow merged regions to have holes in them (merging a bunch of regions in a circle with the inside not protected).
# This is only checked during the merge process, it will not unmerge regions with holes already.
allow_merging_holes = true

[economy]
    # Set limits on the price for renting. Set to -1 to disable.
    max_rent_price = -1.0
    min_rent_price = 1.0

    # Set limits on the period between rent payments, in seconds (86400 seconds = 1 day). Set to -1 to disable.
    max_rent_period = -1
    min_rent_period = 1

    # Set taxes on regions.
    # Taxes are configured in each individual block config.
    # Whether or not to enable the tax command.
    # If you already have regions, you may want to set each one to have an autopayer (player that automatically pays taxes).
    # This can be done with /ps admin settaxautopayers, which updates every region on the server with an autopayer from their owners list.
    tax_enabled = false

    # Notify players of outstanding tax payments for the regions they own.
    tax_message_on_join = true
 

A tutaj daje konfigurację już gotową.

Spoiler

# Please do not change the config version unless you know what you are doing!
config_version = 12
uuidupdated = true

# ---------------------------------------------------------------------------------------
# Protection Stones Config
# Block configs have been moved to the blocks folder.
# To make new blocks, copy the default "block1.toml" and make another file (ex. "block2.toml")
# Does your config look messy? It's probably because of gradual config updates. Consider using the default configs.
# If you need the default configs again, you can get it from here: https://github.com/espidev/ProtectionStones/tree/master/src/main/resources
# ---------------------------------------------------------------------------------------

# Cooldown between placing protection blocks (in seconds). -1 to disable.
placing_cooldown = 6000 // Tutaj ustawiamy czas stawiania jednego cuboida

# Set to true to not block server startup for loading the UUID cache.
# /ps add and /ps remove will not work for offline players until the cache is finished loading.
async_load_uuid_cache = false

# Whether or not to allow regions to have identical names (from /ps name).
# If this is set to true, players will have to use numbers after the name if they encounter duplicates.
allow_duplicate_region_names = false

# Time in seconds between /ps view attempts.
# Can prevent lag from spamming the command.
ps_view_cooldown = 3

# Base command for protection stones (change if conflicting with other commands) // przedrostek do wpisania głównej komendy
base_command = "ps"

# Aliases for the command //Tutaj natomiast są skróty, które wyświetlają się podczas używania komend tego pluginu
aliases = [
    "pstone",
    "protectionstone",
    "protectionstones"
]

# Whether or not to drop items on the ground if the inventory is full (ex. during /ps unclaim)
# If set to false, the event will be prevented from happening, and say that inventory is full
drop_item_when_inventory_full = true // Ta opcja odpowiada za drop itów pełnego eq na cuboidzie 

# Whether or not regions placed have to be either next to or overlapping existing regions the player already owns.
# This can make the world cleaner and have less scattered regions.
# Set the number of regions of non-adjacent regions with the permission protectionstones.region.adjacent.x (default is 1, -1 to bypass)
# Also can bypass with protectionstones.admin
regions_must_be_adjacent = false

# Whether or not to give players the option to merge new regions with ones they already own (overlapping)
# to create a new large region. Can merge any regions with protectionstones.admin
# Requires the permission protectionstones.merge to use (with /ps merge)
# NOTE: Due to the limitations of WorldGuard, merged regions will ignore y_radius and go from bedrock to sky
# since polygon regions can only be 2D, not 3D
allow_merging_regions = true // Opcja ta pozwala na łączenie regionów jeśli są obok i należą oczywiście do nas

# Whether or not to allow merged regions to have holes in them (merging a bunch of regions in a circle with the inside not protected).
# This is only checked during the merge process, it will not unmerge regions with holes already.
allow_merging_holes = true

[economy]  // Ta opcja odpowiada za najem cuboidów. Do tego jednak potrzebny jest nam plugin Vault
    # Set limits on the price for renting. Set to -1 to disable.  // Ta opcja odpowiada za najem cuboidów
    max_rent_price = -1.0 
    min_rent_price = 1.0

    # Set limits on the period between rent payments, in seconds (86400 seconds = 1 day). Set to -1 to disable.   // Ta opcja odpowiada za sekundy wpisywania pomiędzy najmami cuboidów
    max_rent_period = -1
    min_rent_period = 1

    # Set taxes on regions.
    # Taxes are configured in each individual block config.
    # Whether or not to enable the tax command.
    # If you already have regions, you may want to set each one to have an autopayer (player that automatically pays taxes).
    # This can be done with /ps admin settaxautopayers, which updates every region on the server with an autopayer from their owners list.
    tax_enabled = false

    # Notify players of outstanding tax payments for the regions they own. // Ta opcja odpowiada za pokazywanie graczowi stającego na cuboidzie wiadomość o wynajętym regionie
    tax_message_on_join = false

 

Teraz ustawimy block1.toml znajdujący się w folderze blocks.

Za jego pomocą ustalimy wielkość cuboida, nazwę cuboida trzymanego w łapce oraz

nasz własny crafting.

Spoiler

# Define your protection block below
# Use block type from here: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Material.html
# --------------------------------------------------------------------------------------------------
# If you want to use player heads, you can use "PLAYER_HEAD:player_name" (ex. "PLAYER_HEAD:Notch")
# To use custom player heads, you need the base64 value of the head. On minecraft-heads.com, you will find this value in the Other section under "Value:".
# To use UUIDs for player heads, go to https://sessionserver.mojang.com/session/minecraft/profile/PUT-UUID-HERE and copy the value from the "value" field not including quotes.
# When you have the value, you can set the type to "PLAYER_HEAD:value"
type = "EMERALD_ORE" //To jest nasz cuboid po zrobieniu. W każdej chwili możemy go zmienić na dowolny block np.GRASS

# Another way to refer to the protection stone
# Can be used for /ps give and /ps get
# Must be one word (no spaces)
alias = "64"

# Description of the protection block type
# Shows up in /ps get menu
description = "64 block radius protection zone."

# Whether or not to restrict obtaining of the protection stone to only /ps get and /ps give and custom crafting recipes.
# Other ways to obtain this block (ex. mining) will not work as a protection stone.
# Useful to allow the protection block to only be obtained from a shop or command.
# Set to "false" if you want to allow players to obtain a protection stone naturally
restrict_obtaining = true

# Enable or disable the use of this protection stone in specific worlds
# "blacklist" mode prevents this protect block from being used in the worlds in "worlds"
# "whitelist" mode allows this protect block to only be used in the worlds in "worlds"
# Can be overriden with protectionstones.admin permission (including OP)!
world_list_type = "blacklist"
worlds = [
    "exampleworld1",
    "exampleworld2"
]

# Whether or not to actually restrict the protection stone from being placed when the world is restricted (in blacklist/whitelist)
# The block will place normally, without PS behaviour.
prevent_block_place_in_restricted_world = true

# Whether or not to allow the block to be placed in the wild.
# If set to false, the protection block can only be placed in existing regions.
allow_placing_in_wild = true

[region]
    # Minimum distance between claims (that aren't owned by the same owner), measured from the protection block to the edge of another region
    # You will probably have to change this between blocks, since the region sizes will be different
    # Set to -1 for no minimum, but will still check for overlapping regions
    distance_between_claims = -1

    # Protection radius of block (radius of 64 -> 129 x 129 region) // Informacja mówiąca o tym ile wynosi 64 to jest wymiar 129 x 129
    # Set y_radius to -1 if you want it to protect from sky to bedrock. If this doesn't appear to work set it to 256.
    # y_radius must be -1 if you are allowing the region to be merged ("allow_merging" option)
    x_radius = 64 // Wielkość naszego cuboida
    y_radius = -1 
    z_radius = 64 // wielkość naszego  cuboida

    # Offset the protection block
    # If you would like to make the protection block not be at the center of new regions, you can offset it here
    # ex. x_offset = 64, y_offset = 0, z_offset = 64 would make it at the corner of a created region
    x_offset = 0
    y_offset = 0
    z_offset = 0

    # How many blocks to offset the default location of /ps home from the protection block
    home_x_offset = 0.0
    home_y_offset = 1.0
    home_z_offset = 0.0

    # Specify the default flags to be set when a new protected region is created.
    # Can use -g [group] before the flag to set group flags (ex. -g members pvp deny).
    # Can use PlaceholderAPI placeholders in string flags (ex. greeting, farewell).
    flags = [
        "pvp deny",
        "tnt deny",
        "greeting &lWchodzisz na cuboid gracza &b&l%player%", //Napis pojawiający się na ekranie gdy wchodzimy na czyiś cuboid
        "farewell &lWychodzisz z cuboida gracza &b&l%player%", //Napis pojawiający się na ekranie gdy wychodzimy z czyjegoś cuboida
        "greeting-action &lWchodzisz  na cuboid gracza &b&l%player%", //Napis pojawiający się na chatcie gdy wchodzimy na czyiś cuboid
        "farewell-action &lWychodzisz z cuboida gracza &b&l%player%", //Napis pojawiający się na chatcie gdy wychodzimy z czyjegoś cuboida
        "creeper-explosion deny",

    ]

    # List all the flags that can be set by region owners.
    # If you want to whitelist the groups that can be set as well, use -g (ex. "-g all,members pvp" restricts it to no group flag, and members group)
    # "-g all pvp" - Prevents players setting the group to nonmembers, and being invulnerable to attacks.
    allowed_flags = [
        "-g all pvp",
        "greeting",
        "greeting-title",
        "greeting-action",
        "farewell",
        "farewell-title",
        "farewell-action",
        "mob-spawning",
        "creeper-explosion",
    ]

    # Which flags to hide from /ps info
    hidden_flags_from_info = [
        "ps-merged-regions",
        "ps-merged-regions-types",
        "ps-block-material",
        "ps-price",
        "ps-landlord",
        "ps-tenant",
        "ps-rent-period",
        "ps-rent-last-paid",
        "ps-for-sale",
        "ps-rent-settings",
        "ps-tax-payments-due",
        "ps-tax-last-payment-added",
        "ps-tax-autopayer"
    ]

    # Default priority type for this block type protection stone
    priority = 0

    # Whether or not to allow creation of regions that overlap other regions you don't own
    # This is dangerous, so think about this carefully if you set it to true.
    allow_overlap_unowned_regions = false

    # Whether or not to allow players to create other regions that overlap this region.
    # "owner" - only allow owners to overlap this (default)
    # "member" - allow members and owners to overlap this region type. (useful for city plots)
    # "all" - allow all players to overlap this region type.
    # "none" - no players, not even the owners of the region can overlap it
    # allow_overlap_unowned_regions does not need to be true for this to work.
    allow_other_regions_to_overlap = "owner"

    # Whether or not to allow this regions created with this block to merge with other regions
    # allow_merging_regions must be set to true in config.toml
    allow_merging = true //Ta opcja odpowiada też za połączeniu naszych cuboidów w jeden wielki

    # Allowed types of regions to merge into (referred to by alias)
    # Be sure to add the alias of this current region type to allow merging with it ex. ["64"]
    # Add "all" if you want to allow this region to merge into any region
    allowed_merging_into_types = [
        "all"
    ]

[block_data]
    # Name given to protection block when obtained with /ps give or /ps get
    # Also affects custom crafted items (see custom_recipe)
    # Leave as '' for no name
    display_name = "&2&lCuboid"  //Tutaj nazywamy jak chcemy nasz cuboid

    # Lore given to protection block when obtained with /ps give or /ps get
    # Also affects custom crafted items (see custom_recipe)
    # Leave as [] for no lore
    lore = [
        "&5120 x 120 nikt nie dotknie moich rzeczy",  //Tutaj dajemy opis cuboida
    ]

    # Add price when using /ps get
    # Must have compatible economy plugin (requires Vault, ie. Essentials)
    # Must be a decimal (ex. not 10, but 10.0)
    price = 0.0 //Tutaj ustalamy cene cuboida

    # Whether or not to allow crafting this item using a custom recipe
    # Useful to allow crafting the item when restrict_obtaining is set to true
    allow_craft_with_custom_recipe = true //To dajemy z false na true jeśli chcemy mieć nasz crafting
    # Specify the custom crafting recipe below
    # You must fill the item spots with names from here: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Material.html
    # You can also use other protection stone items as ingredients in the recipe, in the format PROTECTION_STONES:alias
    # If you want air, you can just leave the spot as ""
    custom_recipe = [
        ["", "STONE", ""],
        ["STONE", "IRON", "STONE"], //Tutaj ustalamy nasz własny crafting
        ["", "STONE", ""]
    ]
    # Amount of the protection item to give when crafted
    recipe_amount = 1 //Liczba cuboidów ile mamy otrzymać z tego craftingu

[economy]
    # Taxes must be enabled in config.toml first (tax_enabled)
    # The amount to tax the region per tax cycle.
    # Must be a decimal (ex. not 10, but 10.0)
    tax_amount = 0.0

    # The amount of seconds between tax cycles. Set to -1 to disable taxes.
    tax_period = -1

    # Amount of time to pay taxes in seconds after tax cycle before there is punishment.
    tax_payment_time = 86400

    # Automatically set the player that created the region as the taxpayer.
    start_with_tax_autopay = true

    # What role tenants should be added as (for rents). It can either be "owner" or "member".
    tenant_rent_role = "member"

    # Should the landlords of rented out regions still be an owner while it is rented out?
    landlord_still_owner = true

[behaviour]
    # Hide protection stone right away when placed?
    auto_hide = false

    # Whether or not to automatically merge into other regions when placed if there is only one overlapping and allow_merging is true
    auto_merge = false

    # Disable returning the block when removed/unclaimed?
    no_drop = false

    # Prevents piston pushing of the block. Recommended to keep as true.
    prevent_piston_push = true

    # Prevents the block from being destroyed when exploded.
    # Recommended to keep true to prevent players from exploiting more protection stones with /ps unhide (when the block is destroyed)
    prevent_explode = true

    # Destroys the protection stone region when block is exploded. Can be useful for PVP/Factions servers.
    # prevent_explode must be false for this to work.
    destroy_region_when_explode = false

    # Silk Touch: if true, ore-blocks that are also configured by ProtectionStones will disallow Silk Touch drops
    # This was the old behaviour to prevent natural obtaining of the protection stone.
    # Recommended to keep false if "Restrict Obtaining" (the new way) is true
    prevent_silk_touch = false

    # Set cost for when a protection block is placed (separate from /ps get cost)
    cost_to_place = 0.0

[player]
    # Whether or not to allow breaking the protection block with a shift-right click
    # Useful if the protection block is unbreakable (bedrock, command block), etc.
    allow_shift_right_break = false

    # Whether or not to prevent teleporting into a protected region if the player doesn't own it (except with ender pearl and chorus fruit)
    # Does not prevent entry, use the flag "entry deny" for preventing entry.
    # Bypass with protectionstones.tp.bypasstp
    prevent_teleport_in = false

    # Can't move for x seconds before teleporting with /ps home or /ps tp. Can be disabled with 0.
    # Option to teleport only if player stands still.
    # Can override with permission protectionstones.tp.bypasswait
    no_moving_when_tp_waiting = true
    tp_waiting_seconds = 0 //Tutaj ustalamy sekundy teleportacji gracza na cuboid

    # Whether or not to prevent obtaining this block through /ps get.
    # Ignored with protectionstones.admin
    prevent_ps_get = false

    # Whether or not to prevent this region type from showing up in /ps home, and allowing teleport.
    # Note: admins can still use /ps tp to this region type
    prevent_ps_home = false

    # Extra permission required to place this specific protection block (you still need protectionstones.create)
    # Also applies to /ps get (you still need protectionstones.get)
    # '' for no extra permission
    permission = ''

[event]

    # Events section
    # ~~~~~~~~~~~~~~
    # For each line on events, it is the format 'type: action'
    # The following are accepted types:
    # player_command - Execute command by player that caused event (won't execute if not applicable)
    # console_command - Execute command by console
    # message - Send message to player or console if applicable (colour support with &)
    # global_message - Send message to all players and console (colour support with &)
    # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    # Whether or not to enable event tracking (API events will still be enabled)
    enable = false

    # Execute commands when a region is created (ex. player place protection block)
    # Variables: %player%, %region%, %block_x%, %block_y%, %block_z%
    on_region_create = [
        'global_message: &l%player% created the region %region%!',
    ]

    # Execute commands when a region is destroyed (ex. when player destroy protection block)
    # Variables: %player%, %region%, %block_x%, %block_y%, %block_z%
    on_region_destroy = [
        'console_command: say %player% has destroyed region %region%!',
    ]
 

Niżej dam spolszczenie do tego pluginu - messages.yml

Spoiler
cooldown: '&6Uwaga: &7Prosze odczekać %time% przed ponownym postawieniem!'
no_such_command: '&cNie ma takiego polecenia. proszę wpisać /ps help po więcej informacji'
no_access: '&cNie możesz tego tutaj robić.'
no_room_in_inventory: '&cNie masz wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.'
no_room_dropping_on_floor: '&cNie masz wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.
 Rzuć przedmiot na podłodze.'
invalid_block: '&cNieprawidłowy blok działki.'
not_enough_money: '&cNie masz dość pieniędzy! Cena wynosi %price%.'
paid_money: '&bZapłaciłeś $%price%.'
invalid_world: '&cNieprawidłowy świat.'
must_be_player: '&cMusisz być graczem, aby wykonać to polecenie.'
go_back_page: Wróć na stronę.
go_next_page: Przejdź do następnej strony.
help: |-
 &8&m==========&r PS Help &8&m==========
 &b> &7/ps help
help_next: '&6Najedz myszką by zobaczyć opis, kliknij by użyć!'
command_requires_player_name: '&cTo polecenie wymaga nazwy gracza.'
no_permission_toggle: '&cNie masz uprawnień do użycia polecenia przełączania.'
no_permission_create: '&cNie masz pozwolenia na umieszczenie bloku działki.'
no_permission_destroy: '&cNie masz pozwolenia na zniszczenie bloku działki.'
no_permission_members: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń członków.'
no_permission_owners: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń właściciela.'
no_permission_admin: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_count: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_count_others: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_flags: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń flag.'
no_permission_per_flag: '&cNie masz uprawnień do używania tej flagi.'
no_permission_rent: '&cNie masz pozwolenia na wynajem.'
no_permission_tax: '&cNie masz uprawnień do korzystania z poleceń podatkowych.'
no_permission_buysell: '&cNie masz uprawnień do kupowania i sprzedawania regionów.'
no_permission_unhide: '&cNie masz uprawnień do odkrywania bloków działek.'
no_permission_hide: '&cNie masz uprawnień do ukrywania bloków działek.'
no_permission_info: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia info region.'
no_permission_priority: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia pryjorytetu
 regionów.'
no_permission_region: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń regionu.'
no_permission_tp: '&cNie masz uprawnień teleportacji do bloków działkowych innych
 graczy.'
no_permission_home: '&cNie masz uprawnień teleportacji na blok działki.'
no_permission_unclaim: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia wycofania
 bloku działki.'
no_permission_view: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia view.'
no_permission_give: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia give.'
no_permission_get: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia get.'
no_permission_sethome: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia sethome.'
no_permission_list: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia list.'
no_permission_list_others: '&cNie masz uprawnień do przeglądania listy działek innych
 graczy.'
no_permission_name: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia name.'
no_permission_setparent: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia setparent.'
no_permission_setparent_others: '&cNie masz uprawnień do dziedziczenia z regionów.'
no_permission_merge: '&cNie masz uprawnień do korzystania z /ps merge.'
psregion:
 added_to_region: '&b%player%&7 został dodany do działki.'
 added_to_region_specific: '&b%player%&7 został dodany do regionu %region%.'
 removed_from_region: '&b%player%&7 został usunięty z działki.'
 removed_from_region_specific: '&b%player%&7 został usunięty z regionu %region%.'
 not_in_region: '&cStoisz na niczyjej ziemi!'
 player_not_found: '&cGracz nie znaleziony.'
 not_ps_region: '&cNie to jest region działki.'
 region_does_not_exist: '&cDziałka nie istnieje.'
 no_regions_owned: '&cNie masz żadnych działek na tym świecie!'
 no_region_permission: '&cNie masz pozwolenia na to w tym regionie.'
 protected: '&bTen obszar jest teraz chroniony.'
 no_longer_protected: '&eTen obszar nie jest już chroniony.'
 cant_protect_that: '&cNie możesz chronić tego obszaru.'
 reached_region_limit: '&cNie możesz już mieć więcej działek. Posiadasz juz: (&c%limit%).'
 reached_per_block_region_limit: '&cNie możesz już mieć więcej działek tego typu
  (%limit%).'
 world_denied_create: '&cNie możesz tworzyć działek na tym świecie.'
 region_overlap: '&cNie możesz tutaj umieścić bloku działki, ponieważ nakłada się
  on na inny region.'
 region_too_close: '&cOdległość od innej działki musi wynosić minimum %num% blocków!'
 cant_teleport: '&cTwoja teleportacja została zablokowana przez chroniony region!'
 specify_id_instead_of_alias: |-
  &7Znaleziono wiele regionów o tej nazwie! Zamiast nazwy użyj ID działki.
   Regiony o tej nazwie: &b%regions%
 region_not_adjacent: '&cPrzekroczyłeś limit nie sąsiadujących regionów! Spróbuj
  umieścić twój blok działki bliżej innych regionów, które już posiadasz.'
 not_overlapping: '&cRegiony te nie nakładają się na siebie!'
 multi_region_does_not_exist: Jeden z tych regionów nie istnieje!
 no_region_holes: '&cWykryto niezabezpieczony obszar w regionie! To jest niedozwolone!'
 delete_region_prevented: '&7Działki nie można usunąć, prawdopodobnie dlatego, że
  to ona tworzy dziurę w istniejącym regionie.'
 not_owner: '&cNie jesteś właścicielem tej działki!'
 cannot_merge_rented_region: '&cNie można scalić regionów, ponieważ region %region%%
  jest teraz wynajmowany!'
 no_permission_region_type: '&cNie masz uprawnień do posiadania tego typu regionu.'
 hidden: '&7Blok działki jest teraz ukryty.'
toggle:
 help: '&b> &7/ps toggle'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby włączyć lub wyłączyć umieszczanie bloków działkowych.
 toggle_on: '&bWłączone stawianie działek.'
 toggle_off: '&bWyłączono stawianie działek.'
count:
 count_help: '&b> &7/ps count [gracz (opcjonalnie)]'
 count_help_desc: Pokazuje liczbę regionów, które posiadasz TY lub inny gracza.
 personal_region_count: '&7Twoich region jest na tym świecie: &b%num%'
 personal_region_count_merged: '&7- W tym każdy scalony region: &b%num%'
 other_region_count: '&7%player% posiada &b%num% &7działek na tym świecie.'
 other_region_count_merged: '&7- W tym każdy scalony region: &b%num%'
flag:
 help: '&b> &7/ps flag [flaga] [wartość|bez|domyślna]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić flagę w chronionym regionie.
 flag_set: '&b%flag%&7 flaga została ustawiona.'
 flag_not_set: '&b%flag%&7 flaga ma &cnot&7 został ustawiony. Sprawdź ponownie swoje
  wartości.'
 gui_header: '&8&m==========&r Flags (kliknij, aby zmienić) &8&m=========='
 gui_hover_set: '&bKliknij, aby ustawić.'
 gui_hover_set_text: |-
  &bKliknij by zmienić.&f
  Aktualna wartość:
  %value%
 hover_change_group: Kliknij, aby zmieić, by dotyczyła grupy %group%.
 hover_change_group_null: '&cMusisz ustawić tę flagę przed zmianą grupy.'
rent:
 help: '&b> &7/ps rent'
 help_desc: Użyj tego polecenia do zarządzania wynajmem.
 help_header: '&8&m==========&r Rent Help &8&m=========='
 already_renting: '&cRegion jest już wynajmowany!.'
 not_rented: '&cTen region nie jest wynajmowany.'
 lease_success: |-
  &bOkreślone warunki najmu regionu:
  &bCena: &7%price%
  &bTermin płatności: &7%period%
 stopped: '&bLeasing został zatrzymany.'
 evicted: '&7Eksmisja najemcy %tenant%.'
 not_renting: '&cTen region nie jest wynajmowany najemcom.'
 paid_landlord: '&b%tenant%&7 zapłacił &b%price%&7 za wynajem &b%region%&7.'
 paid_tenant: '&7Zapłaciłeś/łaś &b%price%&7 to &b%landlord%&7 za działke &b%region%&7.'
 renting_landlord: '&b%player%&7 wynajmuje teraz region &b%region%&7.'
 renting_tenant: '&7Wynajmujesz teraz region &b%region%&7 za &b%price%&7 przez &b%period%&7.'
 not_tenant: '&cNie jesteś najemcą tego regionu!'
 tenant_stopped_landlord: '&b%player%&7 przestał wynajmować działke &b%region%&7.
  Teren jest teraz dostępny do wynajęcia dla innych.'
 tenant_stopped_tenant: '&bPrzestałeś wynajmować region %region%.'
 being_sold: '&cRegion jest w trakcie sprzedaży!! Użyj najpierw /ps sell stop'
 evict_no_money_tenant: '&7Zostałeś &ceksmitowany&7 z regionu &b%region%&7 ponieważ
  nie masz wystarczającej ilości pieniędzy (%price%) aby zapłacić za czynsz..'
 evict_no_money_landlord: '&b%tenant%&7 został &ceksmitowany&7 z sziałki &b%region%&7
  ponieważ nie stać go/ją na czynsz.'
 cannot_rent_own_region: '&cNie możesz wynająć własnego regionu!'
 reached_limit: '&cOsiągnąłeś limit regionów, które możesz wynająć!'
 price_too_low: '&cCena wynajmu jest zbyt niska (musi być większa niż %price%).'
 price_too_high: '&cCena wynajmu jest zbyt wysoka (musi być niższa niż %price%).'
 period_too_short: '&cThe rent period is too short (must be longer than %period%
  sekund).'
 period_too_long: '&cOkres wynajmu jest za długi (musi być krótszy niż %period% sekund).'
 period_invalid: '&cNieprawidłowy format okresu! Przykład: 24h to dzień.'
tax:
 help: '&b> &7/ps tax'
 help_desc: Użyj tego polecenia do zarządzania podatkami i płacenia ich.
 help_header: '&8&m==========&r Taxes Help &8&m=========='
 disabled_region: '&cPodatki są wyłączone dla tego regionu.'
 set_as_autopayer: '&7Podatki dla regionu &b%region%&7 będą teraz automatycznie wypłacane
  przez Ciebie.'
 set_no_autopayer: '&7Podatki dla regionu &b%region%&7 należy teraz płacić ręcznie.'
 paid: '&7Zapłaciłeś/łaś &b$%amount%&7 w podatkach dla regionu &b%region%&7.'
 info_header: '&8&m==========&r Tax Info &8&m=========='
buy:
 help: '&b> &7/ps buy'
 help_desc: Kup region, w którym obecnie się znajdujesz.
 not_for_sale: '&cTen działka nie jest na sprzedaż.'
 stop_sell: '&7Działka nie jest teraz na sprzedaż.'
 sold_buyer: '&7Kupiłeś/łaś działke &b%region%&7 za &b%price%&7 od &b%player%&7.'
 sold_seller: '&7Sprzedałeś/łaś działke &b%region%&7 za &b%price%&7 nabywcy &b%player%&7.'
sell:
 help: '&b> &7/ps sell [cena|stop]'
 help_desc: Sprzedaj region, w którym obecnie jesteś.
 rented_out: '&cRegion jest wynajmowany! Musisz przestać go wynajmować, aby sprzedać.'
 for_sale: '&7Region jest teraz na sprzedaż &b%price%&7.'
visibility:
 hide_help: '&b> &7/ps hide'
 hide_help_desc: Użyj tego polecenia, aby ukryć blok działki.
 unhide_help: '&b> &7/ps unhide'
 unhide_help_desc: Użyj tego polecenia, aby odkryć blok działki.
 already_not_hidden: '&7Blok działki nie wydaje się ukryty ...'
 already_hidden: '&7Wygląda na to, że blok działki jest już ukryty ...'
info:
 help: '&b> &7/ps info właściciel|dodani|wynajem|kupno/sprzedaż'
 help_desc: Użyj tego polecenia w rejonie działki, aby wyświetlić więcej informacji
  na jej temat.
 header: '&8&m==========&r PS Info &8&m=========='
 type: '&9Typ: &7'
 may_be_merged: (może być łączony z innymi typami)
 merged: '&9Scalono z: &7'
 members: '&9Dodani: &7'
 no_members: '&c(nie dodano)'
 owners: '&9Właściciel/ka: &7'
 no_owners: '&c(bez właściciela)'
 flags: '&9Flagi: &7'
 region: '&9Działka: &b'
 priority: '&9Priorytet: &b'
 parent: '&9Działka nadrzędna: &b'
 bounds: '&9Granica: &b'
 seller: '&9Sprzedający: &7'
 price: '&9Cena: &7'
 tenant: '&9Najemca: &7'
 landlord: '&9Gospodarz: &7'
 rent: '&9Wynajem: &7'
 available_for_sale: '&bDziałka wystawiona do sprzedaży!'
 available_for_rent: '&bDziałka dostępna do wynajęcia!'
priority:
 help: '&b> &7/ps priority [stopien|zero]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić priorytet danego regionu.
 info: '&7Priorytet: %priority%'
 set: '&ePriorytet ustawiono.'
 error: '&cBłąd parsowania danych wejściowych, sprawdź ponownie?'
region:
 help: '&b> &7/ps region [list|remove|disown] [playername]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby znaleźć informacje lub edytować regiony innych
  graczy (lub twoje własne)
 not_found_for_player: '&7Nie znaleziono regionów dla %player% na tym świecie.'
 list: '&7%player% posiada działki w tym świecie: &b%regions%'
 remove: '&7działki &e%player% &7zostały usunięte z tego świata i usunięte z częściowych
  własności %player%.'
 error_search: '&cBłąd podczas wyszukiwania regionów należących do: %player%. Proszę
  upewnij się wpisałeś poprawną nazwę.'
tp:
 help: '&b> &7/ps tp [id działki/player] [num (opcionalnie)]'
 help_desc: Teleportuje cię do jednej z działek danego gracza.
 number_above_zero: '&cWpisz liczbę powyżej 0.'
 valid_number: '&cProszę wprowadzić poprawny numer.'
 only_has_regions: '&cLiczba posiadanch regionow przez %player% na tym świecit to:
  %num%!'
 tping: '&aPrzerzucam...'
 error_name: '&cBłąd podczas teleportacji do chronionego regionu! (parsowanie nazwy
  regionu WG :błąd)'
 error_tp: '&cBłąd w znalezieniu regionu, do którego można się teleportować!'
 in_seconds: '&7Teleportacja za &b%seconds%&7 sekund.'
 cancelled_moved: '&cTeleportacja anulowana. Ruszyłeś/łaś sie!'
home:
 help: '&b> &7/ps home [name/id działki]'
 help_desc: Teleportuje Cię do jednego z bloków działkowych.
 header: '&8&m==========&r Homes (kliknij, aby się teleportować) &8&m=========='
 click_to_tp: Kliknij, aby się teleportować!
 next_page: '&7Wpisz /ps home -p %page% aby przejść do następnej strony!'
unclaim:
 help: '&b> &7/ps unclaim'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby podnieść umieszczony blok działki i usunąć region.
view:
 help: '&b> &7/ps view'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby wyświetlić granice chronionego regionu (pokazuje
  rogi działki oraz środek).
 cooldown: '&cZaczekaj chwilę przed ponownym użyciem /ps view.'
 generating: '&7Generowanie pokazowej granicy...'
 generate_done: '&aGotowe! Ramka zniknie po 30 sekundach!'
 removing: |-
  &bUsuwanie obramowania...
  &aJeśli nadal widzisz bloki-duchy, uruchom ponownie!
admin:
 help: '&b> &7/ps admin'
 help_desc: Wpisz /ps admin help po więcej informacji.
 cleanup_header: |-
  &eCleanup %arg% %days% days
  =====================
 cleanup_footer: |-
  &e=====================
  Completed %arg% cleanup.
 hide_toggled: '&eWszystkie bloki działek zostały na tym świecie %message%.'
 last_logon: '&e%player% logował sie %days% dni temu.'
 is_banned: '&e%player% jest zbanowany.'
 error_parsing: '&cWystąpił błąd podczas analizowania dni, czy na pewno jest to liczba?'
 console_world: '&cPodaj świat jako ostatni parametr.'
 lastlogons_header: |-
  &e%days% Dni Plus:
  =====================
 lastlogons_line: '&e%player% %time% dni'
 lastlogons_footer: |-
  &e=====================
  %count% Całkowita liczba wyświetlanych graczy
  %checked% Całkowita liczba sprawdzonych graczy
reload:
 help: '&b> &7/ps reload'
 help_desc: Załaduj ponownie ustawienia konfiguracji.
 start: '&bPonowne ładowanie konfiguracji...'
 complete: '&bZakończono przeładowanie konfiguracji!'
addremove:
 help: '&b> &7/ps add|remove [Gracz]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć do dzialki na której stoisz.
 owner_help: '&b> &7/ps addowner|removeowner [Gracz]'
 owner_help_desc: Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć gracza jako właściciela
  danej działki.
get:
 help: '&b> &7/ps get'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby kupić nowy blok dzialki (jesli nie ustalono
  ceny - darmowo).
 gotten: '&bDodano blok działki do ekwipunku!'
 no_permission_block: '&cNie masz pozwolenia na uzyskanie tego bloku.'
 header: '&8&m==========&r Bloki Działek (kliknij by wziąść/kupić) &8&m=========='
 gui_block: '&b● &b%alias% (X&c%xradius%&b x Y&c%yradius%&b x Z&c%zradius%&b) ($&c%price%&b)'
 gui_hover: Kliknij, aby kupić/wziąść &a%alias%!
give:
 help: '&b> &7/ps give [ID działki] [Gracz]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby dać graczowi blok działki.
 given: '&7Dano &b%block%&7 graczowi: &b%player%&7.'
 no_inventory_room: '&cGracz nie ma wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.'
sethome:
 help: '&b> &7/ps sethome'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić home regionu w miejscu, w którym stooisz
  teraz.
 set: '&7Home dla &b%psid%&7 został ustawiony na twoją lokalizację.'
list:
 help: '&b> &7/ps list [Gracz (opcjonalnie)]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby wyświetlić listę regionów, które inny gracz
  lub Ty posiadasz.
 header: '&8&m=====&rDziałki gracza: %player% &8&m====='
 owner: '&7Właściciel:'
 member: '&7Dodany:'
name:
 help: '&b> &7/ps name [nazwa|puste]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby nadać pseudonim swojemu regionowi, aby dokonać
  łatwiejszej identyfikacji tego regionu.
 removed: '&7Usunięto nazwę dla %id%.'
 set_name: '&7Ustaw nazwę %id% na &b%name%&7.'
 taken: '&7Nazwa regionu &b%name%&7 została już zajęta! Spróbuj innej.'
setparent:
 help: '&b> &7/ps setparent [działka|nic]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby pozwolić temu regionowi na dziedziczenie właściwości
  z innego regionu (właściciele, członkowie, flagi itp.).
 success: '&7Pomyślnie ustawiono element nadrzędny z &b%id%&7 dla &b%parent%&7.'
 success_remove: '&7Pomyślnie usunięto element nadrzędny z &b%id%&7.'
 circular_inheritance: '&cWykryto dziedziczenie cykliczne (element nadrzędny już
  dziedziczy z tego regionu?). Nie ustawiono rodzica.'
merge:
 help: '&b> &7/ps merge'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby połączyć region, w którym się znajdujesz, z
  inną nakładającą się działką.
 disabled: Scalanie regionów jest wyłączone w konfiguracji!
 merged: '&bRegiony zostały pomyślnie scalone!'
 header: '&8&m==========&r Łączenie %region% (kliknij, aby scalić) &8&m=========='
 warning: '&7Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień dla bieżącego regionu!'
 not_allowed: '&cNie możesz scalić tego typu działki.'
 into: '&bTen region pokrywa się z innymi regionami, z którymi można się połączyć!'
 no_region: '&7Nie ma nakładających się regionów, z którymi można by się połączyć.'
 click_to_merge: Kliknij, aby połączyć %region%!
 auto_merged: '&7Region automatycznie się scalił &b%region%&7.'

(Uwaga: Spolszczenie nie jest moje i znajdują się tam polskie znaki: ś,ł,ć,ą itd. i należy się ich pozbyć)

Komendy i permisje pluginu

Podam wam teraz wszystkie komendy i permisje tego pluginu:

/ps get [block]    protectionstones.get  - Daje blok jako cuboid. Może być obciążony walutą ustawioną w konfiguracji(wymaga Vault)
/ps give [block] [player] [amount (optional)] -  protectionstones.give    Daj cuboid innemu graczowi jako administrator.
/ps info members|owners|flags    protectionstones.info -Użyj tego polecenia w regionie ps, aby wyświetlić więcej informacji na ten temat.
/ps add|remove [playername]    protectionstones.members  - Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć członka chronionego regionu
/ps addowner|removeowner [playername]    protectionstones.owners   Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć właściciela chronionego regionu.
/ps flag [flag] [value|null|default]    protectionstones.flags    Pozwala graczom ustawić flagi regionu
/ps rent [lease|rent|stopleasing|stoprenting]    protectionstones.rent    Umożliwia graczom dzierżawienie własnych regionów, i wynająć inne regiony.
/ps tax    protectionstones.tax    Umożliwia graczom płacenie podatków i zarządzanie nimi.
/ps buy    protectionstones.buysell    Kup region, w którym jesteś.
/ps sell [price|stop]    protectionstones.buysell    Sprzedaj region, w którym jesteś.
/ps hide    protectionstones.hide    Użyj tego polecenia, aby ukryć cuboid.
/ps unhide    protectionstones.unhide    Użyj tego polecenia, aby odkryć blok kamieni ochronnych.
/ps setparent [region|none]    protectionstones.setparent    Ustaw region, w którym będziesz dziedziczyć nieruchomości z innego regionu, którego jesteś właścicielem 
/ps name [name|none]    protectionstones.name    Przywołaj swój region, aby ułatwić jego identyfikację.
/ps home [name/id (optional)]    protectionstones.home    Teleportuje cię do jednego z twoich chronionych regionów.
/ps sethome    protectionstones.sethome  Ustaw lokalizację glówną posiadanego regionu.    
/ps tp [id/player] [num (optional)]    protectionstones.tp    Teleportuje cię do regionu, lub jeden z regionów danego gracza.
/ps toggle    protectionstones.toggle     Użyj tego polecenia, aby włączyć lub wyłączyć umieszczanie bloków kamieni ochronnych.
/ps view    protectionstones.view    Użyj tego polecenia, aby włączyć lub wyłączyć umieszczanie bloków kamieni ochronnych.
/ps unclaim    protectionstones.unclaim     Usun swój cuboid
/ps priority [number|null]    protectionstones.priority    Użyj tego polecenia, aby ustawić priorytet regionu.
/ps region [list|remove|disown] [player]    protectionstones.region     To polecenie administracyjne, które nie jest zalecane dla graczy.
/ps list [playername (optional)]    protectionstones.list    Lista regionów posiadanych przez ciebie lub innego gracza.
/ps count [playername (optional)]    protectionstones.count     Policz liczbę, którą posiadasz ty lub inny gracz.
/ps merge    protectionstones.merge    Scal region, w którym się znajdujesz, w tym region sąsiedni.

Podsumowanie

Ten plugin świetnie chroni nasze działki. Szczerze go

polecam. Dobry pod różne wersje Survival.

 

Koniec

Podziel się opinią w komentarzach ;)

Do zobaczenia

Riivine

 

6 komentarzy


Rekomendowane komentarze

Zapomniałeś dodać komentarza w niektórych istotnych linijkach.

Np:
obraz.png.dda90151c563b64bf1da00dc92d780bb.png

Mogłeś opisać, że w tym miejscu wpisujemy nazwy światów, w których położenie tego bloku jest wyłączone. (np. world_nether, world_the_end itd.)

Tak poza tym to przydatny wpis.

 • Super 1
Odnośnik do komentarza
9 godzin temu, Dawirtim3 napisał:

eeee gdzie jest folder block1?

Folder blocks, napisałem gdzie się znajduje tylko trzeba znaleźć.

Odnośnik do komentarza
Dnia 7.01.2021 o 01:40, masnoniasdsefksdfosdz napisał:

czesc, bedzie aktualizacja tlumaczenia? potrzebuje jej

Mogę ją podesłać w wiadomości prywatnej, ale musiałbyś trochę poczekać.

Odnośnik do komentarza
Gość
Dodaj komentarz...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 • Inne wpisy

  • Przez PLkubiacyPL w Kostkomania Kubiacego :3 2
   Witajcie! W końcu zgarnąłęm blogera i jestem w stanie kolejne osoby wciągać do świata kostek. Więc nie przedłużając zabieramy się do roboty!

   Na początek TROCHĘ teorii. Uwaga mogą zdarzyć się powtórzenia z podania!  A więc:
   Kostka Rubika ma 43 252 003 274 489 856 000 kombinacji czyli nie możliwym jest zapamiętanie każdej kombinacji i ułożenie jej.
   Istnieją zaś znane z matematyki algorytmy (i od razu informuje, że nie musisz wiedzieć ile to 4839x334+23456).
   Algorytmy pozwalają ułożyć to cudo w 12 sekund, więc warto się ich uczyć
   (algorytmy na 12 sekund są dość zaawansowane więc na początek polecam metode LBL lub Roux, ta druga bardziej skomplikowana)
   Algorytmy (wiem, że się powtarzam XD) są opisane notacją, oto zdjęcie

   źródło: Google Grafika
   Taki mały TIP ode mnie, polecam trzymać kostkę ścianką F (z ang. Front) do przodu. 
   Dodatkowo przypomnę o narożnikach i krawędziach... wszystko macie na fotce :3

   źródło: Google Grafika
    Lecimy z poradnikiem!

   Na początek mamy pomieszaną kostkę (zdjęcia kostki są wykonane przeze mnie).

   Wygląda to tak. Etapem pierwszym będzie stokrotka. 
   Wykonujemy go intuicyjnie więc nie mogę wam pomóc. 
   Tu macie fotke jak to powinno wyglądać

   Kolejnym etapem jest sprowadzenie naszej ,,Stokrotki" do poprawnego krzyża 
   obracamy górną ściankę U i szukamy, aż (w tym przypadku) biało-niebieska krawędź
   nie połączy się z niebieskim centrem (środkiem).  Robimy tak z każdą ścianką. Po ułożeniu tego kostka powinna wyglądać tak

   WAŻNE!!! Kolory na waszej kostce mogą się różnić od moich a zdjęcia są schematyczne (dla ułatwienia).
   Teraz przechodzimy do kolejnego poziomu w którym ułożymy pierwszą warstwę.
   Tu także wejdzie pierwszy i najłatwiejszy algorytm- R U R' U'
   teraz obracamy kostkę białym kolorem do dołu i szukamy narożników. Jeśli biało-niebiesko-pomarańczowy narożnik
   będzie się znajdować pomiędzy niebieskim a pomarańczowym centrem (a biały będzie na dole) wykonujemy algorytm R U R' U' 
   PÓKI SIĘ NIE WSTAWI!  W zależności od położenia narożnika mogą to być 3 razy, 2 albo i 1. Po prostu powtarzamy ten algorytm i tak z każdym narożnikiem.
   kostka powinna wyglądać tak (dla ułatwienia widoku obróciłem ją białym do góry, wy miejcie go na dole)

   Czas na drugą warstwę! tu czeka nas kolejny algorytm, tym razem dłuższy.
   Obracamy pierwszą warstwę do dołu, i szukamy krawędzi. 
   Jeśli chcemy wstawić krawędź pomiędzy niebieski i czerwony center to szukamy na ściance U tej krawędzi
   i ustawiamy nad centrem przed nami tak jak poniżej.
     <---- po tej stronie jest pomarańczowy center xd 
   i teraz wykonujemy ruch U i wykonujemy następujący algorytm.
   R U R' U'  y  L' U' L U 
   Może się zdarzyć sytuacja, że krawędź będzie obrócona czyli pomarańczowy będzie na dole a zielony na górze.
   Wówczas wstawiamy ją tak jak poprzednio, i uwaga bo tu nie będzie pasować. wykonujemy jeszcze raz ten algorytm wstawiając inną losową krawędź i na koniec
   wstawiamy ją poprawnie. Myślę, że niezbyt skomplikowane. Po ułożeniu kostka powinna wyglądać tak

   Etap Kolejny!!!1!
   Krzyż u góry
   Mamy tu 3 możliwości. (zwracamy uwagę tylko  na krawędzie, narożniki nie mają znaczenia)
   1- Kropka
   2- L
   3-pasek
   4- gotowy krzyż (ale nie licze tego jako możliwość)
   jeśli mamy kropkę ot sytuacja  najdłuższa. Musimy wykonać algorytm poniżej:
   F R U R' U' F'
   Wtedy dostaniemy sytuację nr. 2 - L
   wygląda ona tak
    sorka za mój błąd, ale trzymamy pomarańczowym do przodu kc<3
   wygląda to jak odbite w lustrze L , i dlatego tak sie to nazywa. powtarzamy algorytm. dostajemy kombinacje 3!
   nie muszę chyba mówić dlaczego się tak nazywa... 

   stawiamy go poziomo (czyli znowu pomorańczowym do nas) i powtarzamy algorytm. Otrzymaliśmy taki wzór
    

   teraz obracamy ścianką U aż się nie połączy z resztą kostki.
   jeśli łączą się tylko 2 krawędzie obok siebie to:
   ustawiamy je tak aby jedna była z tyłu kostki a druga po naszej prawej stronie i wykonujemy algorytm
   R U R' U R U U R'
   Dlaczego nie zamieniłem U U na U2? żeby się nikomu nie myliło, w większych kościach będę stosował bardziej zaawansowany zapis.
   Jeśli mamy 2 poprawne krawędzie na przeciwko siebie to:
   ustawiamy je jak ,,pasek" z poprzedniego etapu i wykonujemy algorytm o którym wspomniałem powyżej.
   Wtedy utworzy nam się kombinacja nr1 i dalej już wiadomo co robić...
   kostka powinna wyglądać tak:

   a z drugiej strony tak:

   ostatnim etapem gdzie wprowadzę nowy algorytm jest etap wprowadzenia krawędzi na swoje miejsca.
   wybieramy jedną krawędź która jest na swoim miejscu UWAGA! nie musi być dobrze obrócona!
   jeśli takowej nie ma to wykonujemy algorytm
   U R U' L' U R' U' L
   po wykonaniu tego algorytmu powinna już się pasująca krawędź znaleźć. Wtedy ustawiamy ją z przodu po naszej prawej i wykonujemy ten algorytm raz bądź dwa 
   w zależności po ilu się ułoży. kostka powinna wyglądać tak:

   UWAGA! nie na każdej kostce będą obrócone tylko 2 krawędzie! bywa, że są 3 lub 4 albo kostka już jest ułożona!
   ostatnim etapem który ułoży kostkę jest obrócenie tych narożników.
   obracamy kostkę do góry nogami tak aby nasza źle ustawiona krawędź była po prawej stronie z przodu. 
   wykonujemy algorytm do póki nam się krawędź dobrze nie obróci. Wykonując go 6 razy kostka wróci do pierwotnego stanu 
   (czyli jeśli obydwie krawędzie obrócimy 3 razami to kostka nie będzie pomieszana a krawędzie się ułożą  )
   R U R' U'
   UWAGAAA!!!!1!1!!!!
   OBRACAMY TYLKO DOLNĄ ŚCIANKĘ BO POMIESZACIE KOSTKĘ!!!!!!
   ustawiamy ją w miejsce gdzie była krawędź którą przed chwilą obracaliśmy i wykonujemy algorytm powyżej.
   i teraz kostka jest ułożona! jeśli ci coś nie poszło zgłoś się do mnie w komentarzach a na pewno pomogę! (w przypadku dłuższych powikłań przeniesiemy rozmowę na pv)
   Tyle by było z mojej strony, poradnik trochę udoskonaliłem bo ponoć tamten miał za dużo kolorów. W następnym blogu poradnik do kostki 2x2x2 a teraz mówię wam papa! ❤️❤️❤️ 
  • Przez matya w about the languages of the world 3
   cześć!
   a więc dzisiaj przyszedł czas na ten obiecany post na temat tego, co się działo u mnie, kiedy na blogu nie działo się nic. na początek ostrzegam, że nie będzie super ciekawie, przynajmniej wg mnie  
   jeśli chodzi o listopad, to czas spędzałem na grze w „genshin impact” (swoją drogą polecam, ale od ponad 3 tygodni nie grałem). zrobiłem w tym czasie wiele rzeczy, których żałuję, związanych z relacjami, ale nie chcę o tym się rozpisywać. co do lekcji online, to zacząłem się rozleniwiać. pod koniec miesiąca przyszedł czas na black friday  jako że moja kursantka, kasia, wypuściła 3. część kursu, a 2. nie miałem wtedy nawet wykupionej, to skorzystałem z okazji i w ramach prezentu od siebie dla siebie obie nabyłem. ale nie od razu zacząłem je przerabiać - poczekałem z tym do świąt. 
   początek grudnia niczym się nie wyróżniał, zamówiłem sobie nowe książki: „miasto niedźwiedzia” i „my przeciwko wam” fredrika backmana, jest to szwedzka seria. tłumaczyła ją ania kicka, polecam jej ig osobom chcącym uczyć się szwedzkiego. niedługo wyjdzie część 3. wczoraj zakończyłem 1. z nich i mogę rzec - wow!  porusza temat gwałtu i funkcjonowania małych społeczności. w okolicach jakoś 10. grudnia moja babcia zachorowała na covid, wtedy też rozleniwiłem się już zupełnie na lekcjach online. na początku była w domu, potem czuła się coraz gorzej i pojechała do szpitala. pod koniec miesiąca wróciła cała i zdrowa. po kilku dniach mój ojciec zaczął czuć się źle, przez 3 dni czuł się tragicznie, prawdopodobnie miał covid. zaczęło mu się poprawiać, zaczął jednak wychodzić na dwór i znów się pogorszyło. ostatecznie minęło to w okolicach nowego roku. dość późno ubrałem choinkę, chociaż może tylko mi się wydaje. w każdym razie nie czułem za bardzo klimatu świąt...  wieczór przed wigilią, drodzy państwo, co się stało? no ofc zaczęła boleć mnie głowa, mięśnie, nie mogłem się ruszać, kichałem, kaszlałem; tak naprawdę mój stan uległ takiemu pogorszeniu w kilkadziesiąt minut. czułem się jakbym umierał - trochę hiperbolizowałem, ale no...  w samą wigilię nie miałem apetytu, zapachu, do teraz mam z nimi problem. nie zjadłem wiele, rozpakowałem prezenty, obejrzałem samotnie kevina. a co dostałem? ubrania, m. in. przytulną piżamę i urocze skarpety, słodycze, perfum oraz książki „made in sweden. 60 słów, które stworzyły naród” elisabeth åsbrink - świetna, od wczoraj przeczytałem 14 rozdziałów, tytuł mówi, o czym jest i „pozdrawiam i przepraszam” wcześniej wspomnianego już fredrika backmana, na razie nie czytałem, opowiada o 7-letniej elsie, której babcia umiera i pozostawia po sobie listy dla osób, które zraniła, wtedy zaczyna się największa przygoda dziewczynki. jakoś przed sylwestrem rozpocząłem kurs, w samo święto zakończyłem pewną toksyczną relację, ogólnie spędziłem je z rodzicami oglądając polsat. 
   styczeń rozpoczął się przyjazdem bratowej i brata, byli u nas kilka dni, ja w tym czasie zaniedbałem swój szwedzki, jednakże często wychodziłem na śnieg, który nas szalenie zaskoczył, u mnie utrzymuje się do dziś. 9. dnia stycznia moja babcia, ta po covid, obchodziła 80. urodziny, bardzo sympatycznie one minęły  w ostatni dzień ferii byłem na moim pierwszym kuligu w życiu - miałem taki fun, że omg  na początku zeszłego tygodnia zamówiłem sobie „muminki” tove jansson, od dawna marzyłem o nich, a jakoś naszła mnie ochota na zobaczenie ofert z nimi związanych i trafiłem na piękne wydanie, podzielone na 2 tomy, w których mieszczą się wszystkie części tej serii, natomiast oba niestety trzeba kupić osobno, na szczęście jest teraz promocja - warto skorzystać. doszły mi w piątek. nie mogę się doczekać, aż zacznę je czytać! taka ciekawostka: „muminki” były napisane po szwedzku, gdyż ich autorka była szwedofinką. w zeszłym tygodniu zakończyłem również 2. część kursu szwedzkiego i 3. rozpocząłem. ten tydzień zacząłem w bardzo przyjemny sposób, a mianowicie telefon mi się włączyć nie chce. jutro najprawdopodobniej zostanie naprawiony. w laptopie mam za to zepsuty mikrofon, zresztą całe to urządzenie jest warte wyrzucenie na śmietnik, tak że na lekcjach online jestem bardzo quiet  
   no i to chyba wszystko, z tego jakże fascynującego wpisu. napiszcie, czy mam zrobić recenzje książek, które aktualnie czytam i czy macie ochotę na wpis o szwedofinach.  miłego dnia/miłej nocy!
  • Przez ModziQ w · • ● Świat ModziQ'a ● • · 1
   Witam po bardzo długiej przerwie.
   Po kilku miesiącach nareszcie pojawia się wpis na tym blogu. Przerwa była spowodowana głównie nauką - nauczyciele zadają więcej podczas zdalnej nauki (nie wiem czemu 😑), sprawami prywatnymi i wielu, wielu innymi rzeczami.
   Na pierwszy ogień idzie recenzja niedawno dodanego serialu na platformę Netflix pt. Przeznaczenie: Saga Winx (oryginalny tytuł: Fate: The Winx Saga)
   UWAGA! W RECENZJI MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ SPOJLERY!
   Opowiada on o paczce przyjaciółek - wróżek różnych żywiołów, które uczą się w nietypowej szkole w innym wymiarze.

   Serial już na samym początku wzbudził kontrowersje i zaczął zbierać hejt (czego totalnie nie rozumiem) ze względu na kilka aspektów:
   - jedna z aktorek miała nadwagę i nie przypominała jednej z wróżek (były komentarze typu "mogli lepiej dobrać aktorki" czego totalnie nie rozumiem
   - kolejna z aktorek miała ciemny kolor skóry i znowu nie przypominała wróżki (no ale cóż, nikomu nie dogodzisz)
   - niektórzy widzowie mieli pretensje o to, że w serialu nie ma transformacji (ale po premierze zdziwili się heh)
   Nie jest to serial na podstawie bajki a serial inspirowany bajką, czyli w sumie mogli nawet dodać tylko skrzydełka i moce i nic innego xD
   ___________________
   Moja recenzja:
   Serial wyparł na mnie bardzo dobre wrażenie. Miał swój klimat i pomimo ogromnego hejtu aktualnie jest na 1 miejscu w top 10 na netflix. Ja obejrzałem go w 2 dni i szczerze - będę czekał na kolejny sezon ^^. Nie rozumiem tylko jak można oceniać serialu przed jego oficjalną premierą xD
   Podsumując: Polecam serial, oceniam go na 10/10
×
×
 • Dodaj nową pozycję...